Testuj za darmo Hosting

 

Wybierz opcję serwera:
Login (max 8 znaków) *:
Adres WWW *:
(objaśnienie)
www. .
Chcę aktywować serwer w mojej domenie.
Hasło (min. 6 znaków) *:
Powtórz hasło *:
Imię *:
Nazwisko *:
Istniejący e-mail *:
Telefon *:
Ulica, nr domu/mieszkania*: /
Kod, Miasto *:  
Adres do korespondencji (jesli inny niż powyżej)
Imię:
Nazwisko:
Ulica, nr domu/mieszkania: /
Kod, Miasto:  
Informacje dla eHost.pl
Fakturę VAT wysłać:
Uwagi:
Skąd dowiedziałeś
się o eHost.pl? :

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (eHost ul. Cichockiego 13/6, 24-100 Puławy)
2) kontakt z Administratorem danych - ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
- w celu realizacji umowy uslug hostingowych/domen
- w celach pozostalych, bezposrednio zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza oraz wykonania ciazacych na nas obowiazkow prawnych
- w sytuacji, gdy jest to niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
- wsparcia obslugi klienta/informowania o aktualizacjach systemu
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji uslug, badz do momentu wyrazenia sprzeciwu przez Panstwa. Dane moga byc rowniez przechowywane po zakonczeniu trwania umowy jednak wylacznie w celu wypelnienia obowiazku prawnego ciazacego na Administratorze, wylacznie na czas zgodny z obowiazujacymi przepisami, przy czym przysluguje Panstwu prawo do "bycia zapomnianym" na wyrazna Panstwa prosbe.
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia umowy oraz realizacji zlecanych usług hostingowych niezbędne.